De Italiaanse minister van Economische Zaken Fabrizio Saccomanni zei zondag af te zullen treden als zijn regering de Europese schuldenlimiet overschrijdt door de invoer van belastingverlagingen. 

Dat meldde de krant Corriere della Sera.

Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat de Italiaanse economie dit jaar sterker krimpt dan werd voorzien en dat de groei volgend jaar lager uitvalt.

Daardoor dreigt het begrotingstekort van het land hoger uit te vallen dan het maximum van 3 procent van het bbp dat in Europees verband is afgesproken.

Saccomanni zei vrijdag met extra maatregelen te zullen komen om dat te vermijden. ''Die belofte moet worden gehouden anders ben ik weg'', aldus de minister zondag.

Brussel reageerde opgetogen met de toezegging alles in het werk te stellen om de afgesproken begrotingsdoelstelling te halen.

Vertrouwen

''Een ondubbelzinnige inzet voor gezonde overheidsfinanciën is dé sleutel tot het herstel van vertrouwen in de markt en legt de basis voor duurzaam herstel'', aldus de woordvoerder van Europees commissaris Olli Rehn (Economische zaken en de euro).

Mocht Saccomanni daadwerkelijk besluiten om af te treden, dan zal de onrust op de financiële markten ten aanzien van Italië weer oplaaien. Oplopende spanningen in de Italiaanse regeringscoalitie zorgden de afgelopen weken al meerdere keren tot een stijging van de rente die het land moet bieden op zijn leningen.