Het Constitutionele Hof in Portugal heeft donderdag een wetsvoorstel dat het ontslag van ambtenaren mogelijk moet maken verworpen. 

Dat is een streep door de bezuinigingsplannen van de Portugese overheid.

Het directe effect van de beoogde wet op het begrotingstekort in 2014 is relatief gering, maar de beoogde ontslagen worden belangrijk geacht in het kader van de verlaging van de overheidsuitgaven.

De afwijzing door het Hof is ook een alarmsignaal voor beleggers die vrezen dat meer bezuinigingsmaatregelen kunnen worden verworpen. Dat kan ertoe leiden dat de doelen die de internationale geldschieters Portugal hebben opgelegd in ruil voor 78 miljard euro noodsteun, niet worden gehaald.

''Het wetsvoorstel is in strijd met de grondwet omdat de garanties voor werkzekerheid worden aangetast'', aldus het Hof. Sinds Portugal medio 2011 aan de bedelstaf raakte heeft het Hof twee keer grote delen van bezuinigingsplannen afgewezen, waardoor de regering met alternatieve maatregelen moest komen.

Geldschieters

Het ontslag van ambtenaren had moeten leiden tot een bezuiniging van 170 miljoen euro. Portugal heeft zijn geldschieters toegezegd de uitgaven in 2014 met 4,7 miljard euro te hebben verlaagd. Volgende maand bezoeken vertegenwoordigers van de Europese crediteuren en het Internationaal Monetair Fonds Portugal om te kijken hoeveel voortgang het land heeft geboekt.

Dossier schuldencrisis