De Ierse economie heeft zich de afgelopen maanden aanzienlijk minder positief ontwikkeld dan werd verwacht.

In de eerste 3 maanden van dit jaar was opnieuw sprake van krimp, terwijl op basis van een nieuwe schatting nauwelijks iets overbleef van de eerder gemelde groei over heel 2012.

Het Ierse statistiekbureau gaf donderdag aan dat de Ierse economie in het eerste kwartaal met 0,6 procent is gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Daarmee was voor het derde achtereenvolgende kwartaal sprake van een achteruitgang. De groei over heel 2012 werd bijgesteld tot slechts 0,2 procent, terwijl eerder een plus van 0,9 procent werd gemeld.