De Duitse staatsschuld is vorig jaar met 81 miljard euro toegenomen, met name door de eurocrisis. De schuld bedroeg 81,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp), anderhalf procent meer dan een jaar eerder.

Dat meldt de Duitse centrale bank dinsdag.

Duitsland was vorig jaar een van de weinige Europese landen met een overschot op de begroting. Het overschot bedroeg vier miljard euro. Door de eurocrisis moest Duitsland echter wel 45 miljard euro uitlenen aan andere eurolanden, waardoor de staatsschuld opliep.

Dat de staatsschuld nog verder opliep, kwam doordat de overschotten in de socialezekerheidsfondsen, die meetellen voor het berekenen van het begrotingsoverschot, worden weggelaten bij de berekening van de staatsschuld.

Staatsschuld

De Duitse staatsschuld stond aan het begin van de kredietcrisis in 2008 nog op 66,8 procent van het bbp. De stijging komt voornamelijk door de redding van binnenlandse banken en andere verzekeraars.

Daardoor liep de staatsschuld op met 285 miljard euro, elf procentpunt van het bbp. De leningen aan Europese probleemlanden bedragen in totaal 65 miljard euro, tweeënhalf procent van het bbp.