Griekse ambtenaren tegen wie een strafrechtelijke procedure loopt, krijgen voortaan geen salaris meer uitbetaald.

Dat heeft de Griekse regering besloten.

De maatregel treft ongeveer 2000 ambtenaren. Tot nu toe gold de regel dat het salaris van verdachte ambtenaren moest worden gehalveerd.

In geval van vrijspraak wordt het ingehouden salaris alsnog uitbetaald.