De Spaanse economie zal dit jaar ongeveer even sterk krimpen als in 2012. 

Volgens ramingen van de Spaanse centrale bank gaat het bruto binnenlands product (bbp) dit jaar met 1,5 procent achteruit. Daarnaast wordt voorspeld dat de werkloosheid zal oplopen tot 27,1 procent.

De verwachting van de centrale bank van de economische krimp is somberder dan de achteruitgang van 0,5 procent die de regering van Mariano Rajoy eerder voorspelde.

De Europese Commissie zit met een prognose voor een krimp van 1,4 procent dichter in de buurt van wat de centrale bank heeft geraamd. Als het bbp daadwerkelijk met 1,5 procent daalt, dan is dat de sterkste krimp op jaarbasis sinds 2009.

Werkloosheid

De werkloosheid stijgt naar verwachting met ruim 2 procentpunt naar recordhoogte. Over 2012 werd nog een werkloosheid van 25 procent genoteerd.

De verwachting is wel dat de werkloosheid in 2014 weer licht gaat dalen. Ook het bbp zou dan weer omhoog moeten gaan, zij het eveneens licht, met 0,6 procent.