BRUSSEL - De economische malaise in Europa houdt nog in ieder geval tot en met de eerste helft van het volgende jaar aan. Pas in de tweede helft zou er een voorzichtig herstel kunnen intreden.

Dat zei de president van de Europese Centrale Bank (ECB) Mario Draghi maandag in Brussel.

Volgens Draghi wijzen economische indicatoren in het vierde kwartaal op aanhoudende zwakte, hoewel er wel een stabilisering is te zien. Het was volgens de bankpresident geen gemakkelijk jaar, maar wel één waarin belangrijke beslissingen zijn genomen en een toekomstvisie is geformuleerd.

De Europese landen zijn ook al begonnen de visie om te zetten in daden, zei Draghi die onder meer doelde op de stappen die zijn gezet richting een bankenunie.

Bankentoezicht

Bankentoezicht zal volgens hem het vertrouwen in banken herstellen en de vicieuze cirkel doorbreken, waarbij de economische situatie van landen beïnvloed wordt door die van banken. ''Wij eindigen het jaar op een positieve noot'', concludeerde Draghi.

De bankpresident voorspelde ook dat de inflatie in de eurozone zal blijven dalen. In november bereikte het inflatiepercentage 2,2 procent, het laagste niveau in bijna 2 jaar.

Taken

Draghi bevestigde nogmaals zijn eerdere uitspraken dat de betrokkenheid van de Europese Centrale Bank bij het toezicht op banken niets zal veranderen aan de hoofdtaak van de bank, namelijk het garanderen van de prijsstabiliteit in de eurozone.

De twee taken zullen geheel van elkaar gescheiden worden uitgevoerd, heeft de ECB herhaaldelijk beloofd.