BRUSSEL - De Europese Commissie pleit voor een aparte begroting voor de eurozone. Op lange termijn zou dit een losstaande begroting kunnen zijn.

Op korte termijn wil het dagelijks bestuur van de EU een financieel instrument dat eurolanden stimuleert om structurele hervormingen door te voeren die zowel voor het land als voor de eurozone van belang zijn.

Woensdagmiddag presenteerde de Europese Commissie haar ''blauwdruk'' voor een diepe en ware economische en monetaire unie. Veel van de voorstellen komen overeen met al eerder gepresenteerde plannen van EU-president Herman Van Rompuy.

Voorzitter José Manuel Barroso wil dat er in 6 tot 18 maanden een financieel instrument voor de eurozone is. Met bindende contracten tussen de 17 eurolanden en de commissie. Een aparte begroting voor de eurolanden vergt meer tijd.

Volwaardig

Daarnaast wil Brussel werken naar een volwaardige bankenunie, maar hiervoor is een wijziging van het Europees Verdrag nodig. De eerste stap, die nu al kan worden genomen, zou de vorming van de toezichthouder op deze sector zijn.

Barroso pleitte ook voor een sterkere representatie van de eurozone in de wereld om het ''belang van de eurozone in de wereld'' kracht bij te kunnen zetten. Zo wil Brussel onder meer een vaste plek in het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds.