ECB noemt eigen opkoopprogramma 'nodig en proportioneel'

FRANKFURT - Het onder strenge voorwaarden opkopen van staatspapier door de Europese Centrale Bank (ECB) is een noodzakelijke, proportionele en effectieve maatregel die erop gericht is de prijsstabiliteit in de eurozone te waarborgen.

Dat stelde de ECB donderdag in zijn maandelijkse bulletin, waarin de bank zijn beleid toelicht.

''De huidige situatie wordt gekenschetst door ernstige verstoringen op de markten voor staatsobligaties'', stelt de ECB. Die zijn volgens de centrale bank vooral het gevolg van een ongegronde angst bij investeerders voor het uiteenvallen van de Europese monetaire unie.

Omdat die verstoringen het monetaire beleid van de ECB ondermijnen, is het volgens de centrale bank gerechtvaardigd om buitengewone maatregelen te treffen.

Met het nieuwe opkoopprogramma blijft de ECB naar eigen zeggen binnen zijn mandaat en binnen de regels van Europese verdragen.

Nodig

De ECB benadrukt dat de steunaankopen alleen zullen worden gedaan zolang dat nodig is om de prijsstabiliteit te waarborgen.

Staten waarvan schuldpapier wordt opgekocht, moeten maatregelen nemen om hun overheidsfinanciën en hun economische situatie te verbeteren, zodat de begrotingsdiscipline er niet onder lijdt.

Alles over de Europese schuldencrisis

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie