LONDEN - De omzetten van winkeliers in de eurozone blijven tot en met het tweede kwartaal van 2013 dalen. 

Dat komt door lagere consumentenbestedingen en het afgenomen vertrouwen, zo meldde kredietbeoordelaar Moody's donderdag. Moody's handhaaft dan ook de negatieve outlook voor de Europese retailsector.

De omzetdaling komt vrijwel geheel voor rekening van de zuidelijke landen, voornamelijk Griekenland, Spanje en Portugal. In andere landen is er een stagnatie of zelfs groei van de detailhandelsomzet waar te nemen.

Omzet stabiel

Moody's verwacht wel dat de omzet van de meeste supermarktketens en andere verkopers van levensmiddelen stabiel blijft. Zij zullen hun aanbod meer aanpassen aan de bestedingen van consumenten en een deel van de kosten doorberekenen aan leveranciers en klanten.

De kredietbeoordelaar merkt op dat sommige supermarktketens steeds meer activiteiten in de non-foodsector ontplooien.

De vooruitzichten voor de Europese detailhandel zouden pas als stabiel kunnen worden betiteld als er sprake is van positieve groei, lagere inkoopkosten en een verbetering van de winstgevendheid, met name in de non-foodsector.