AMSTERDAM - Een meerderheid (80 procent) van de Europese en Japanse bedrijven vreest dat het dieptepunt van de financiële crisis nog moet komen.

Dit blijkt uit een onderzoek van Roland Berger onder directieleden en CEO's van 5.000 bedrijven wereldwijd. Vooral de dalende koopkracht wordt genoemd als reden voor de verwachting van deze bedrijven.

Ook gebrek aan geschoold personeel en de financiële problemen in de eurozone zijn redenen voor de bedrijven om zich voor te bereiden op een nieuwe recessie. Driekwart van de ondernemingen probeert de kosten omlaag te brengen en efficiënter te werken.

Van de Europese bedrijven heeft tien procent het idee niet voldoende voorbereid te zijn op een verdere economische terugval. In Japan zegt een kwart van de bedrijven niet klaar te zijn voor een nieuwe crisis.

Groei

Volgens het onderzoek wil 70 procent van de bedrijven groeien om zich te weren in financieel lastige tijden. "Het ontbreken van gekwalificeerde en geschoolde werknemers vormt voor meer dan 54 procent van de Europese bedrijven de grootste barrière voor een duurzame groei," aldus Seyger.

Toekomst

Van de ondervraagde bedrijven vindt 61 procent het vertrek van Griekenland uit de eurozone aannemelijk. Een derde van de Europese en Japanse bedrijven heeft al noodvoorzieningen getroffen voor het geval de monetaire unie ineenstort.

Lees alles over de schuldencrisis in ons dossier