AMSTERDAM - Op de afgelopen EU-top zijn een aantal belangrijke compromissen gesloten tussen de verschillende Europese landen om de schuldencrisis aan te pakken. Een overzicht

Bankentoezicht

Op de top zijn belangrijke stappen gezet richting een Europese bankenunie, met de afspraak een gezamenlijke toezichthouder op banken in te stellen. Het bankentoezicht komt uiteindelijk onder de vlag van de Europese Centrale Bank te hangen.

Het zal enige tijd duren voor er een gezamenlijk Europees bankentoezicht is, maar het moet er voor het einde van het jaar zijn. Pas als deze toezichthouder actief is, moet het mogelijk zijn om banken direct van kapitaal te voorzien via het Europese noodfonds.

Door banken direct uit het noodfonds te financieren, wordt de lening niet opgeteld bij de staatsschuld van het betreffende land. En daardoor hoeft het land niet aan strenge hervormings- en bezuinigingsvoorwaarden te voldoen.

Spanje

De leiders spraken af dat zodra het bankentoezicht er is, de steun die de Spaanse bankensector binnenkort krijgt, ook onder dit nieuwe instrument gaat vallen. De toegezegde maximale 100 miljard euro voor de Spaanse banken drukt dan niet langer op de Spaanse begroting.

Masterplan

De top zou eigenlijk zou draaien om het veelbesproken masterplan, die onder leiding van EU-president Herman van Rompuy werd opgesteld. In het plan zijn via vier zogenaamde bouwstenen plannen voor verregaande integratie van de EU voorgesteld.

Het enige dat de Europese regeringsleiders hierin overeenkwamen, is dat ze in principe instemmen met de plannen, maar een verdere uitwerking hiervan verschuiven op de langere baan.

Patentrecht

Wel bereikten de regeringsleiders overeenstemming over het instellen van patentrecht.
De Europese Unie krijgt een gemeenschappelijk patent. Daarmee komt een einde aan tientallen jaren gesoebat. Nederland was een van de grote pleitbezorgers, omdat het nieuwe EU-patent bedrijven heel wat kosten en moeite bespaart.

Europees president Herman Van Rompuy sprak vrijdag over een historische doorbraak. Op de top van EU-leiders die donderdag in Brussel begon, werd het laatste obstakel voor het Europees patent uit de weg geruimd.

Dat was de kwestie over de vestigingsplaats voor het octrooigerecht dat geschillen moet beslechten. Het hoofdkantoor komt in Parijs, met nevenvestigingen in München en Londen. ''Het had eenvoudiger gekund, maar ik ben er toch blij mee'', stelde premier Mark Rutte.

Juncker

De Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker blijft vooralsnog voorzitter van de eurogroep, het samenwerkingsverband van de ministers van Financiën van de 17 eurolanden. Hij zal zijn komende termijn van 2,5 jaar echter niet uitzitten, zo maakte hij vrijdagochtend in de marge van de EU-top in Brussel bekend.

De huidige termijn van Juncker loopt binnenkort af. Lange tijd werd verwacht dat hij op dat moment zou aftreden om te worden opgevolgd door de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble. Binnen Europa bestond echter verzet tegen diens benoeming omdat Duitsland daarmee een wel erg dominante positie zou krijgen.

Montenegro

Op de top is ook besloten de toetredingsonderhandelingen met het Balkanland Montenegro te starten. Het is een nieuwe stap op weg naar een volwaardig lidmaatschap.
De EU eist wel dat Montenegro tijdens de onderhandelingen onder meer corruptie en georganiseerde criminaliteit krachtig aanpakt.

De afgelopen tijd boekte het land hierbij al wat vooruitgang. Waarnemers verwachten dat het nog jaren duurt voordat Montenegro lid zal zijn.