BRUSSEL - Regeringsleiders en staatshoofden van de 27 EU-leiders komen donderdag en vrijdag in Brussel bijeen voor overleg.

Zij bespreken onder meer de de vier bouwstenen voor een 'echte Economische en Monetaire Unie', opgesteld en gepresenteerd door EU-prominenten Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso, Jean-Claude Juncker en Mario Draghi. Hieronder een kort overzicht.

De bouwstenen hebben betrekking op verdergaande integratie op het gebied van:

- Financieel beleid : Om de Europese belastingbetaler niet te laten opdraaien voor het (wan)beleid van banken moeten deze onder verscherpt toezicht komen te staan, een zogeheten bankenunie. Daarnaast moet er een Europees garantiestelsel komen voor spaartegoeden in plaats van nationale.

- Begrotingsbeleid: Begrotingsdiscipline en de controle daarop door Brussel moet verder uitgewerkt worden. Daarnaast moeten er voor op de langere termijn afspraken worden gemaakt voor de gezamenlijke financiering van staatsschulden via euro-obligaties, naast staatsleningen van de lidstaten individueel.

- Economisch beleid: Hierbij wordt gedacht aan verdere afstemming van het economisch beleid binnen de eurozone. Brussel zou met een meer dwingend karakter lidstaten moeten kunnen dwingen beleidsmaatregelen te nemen als de eurozone in gevaar is door het nationale beleid.

- Politieke besluitvorming: Bij een meer op elkaar afgestemd Europa moet de rol van de nationale parlementen en die van het Europees Parlement versterkt worden.

Lees hier het masterplan van Van Rompuy (pdf)