AMSTERDAM - Nederland behoudt de hoogst denkbare kredietstatus AAA. Dit heeft kredietbeoordelaar Fitch dinsdag bekend gemaakt.

De vooruitzichten zijn bovendien stabiel.

Eerder waarschuwde Fitch nog dat de kredietwaardigheid van Nederland onder druk zou kunnen komen te staan wegens het vallen van het kabinet.

Volgens de kredietbeoordelaar is dit risico nu afgewend wegens het begrotingsakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt het begrotingstekort weer onder de drie procent te brengen."Wij geloven dat de afspraken in dit akkoord het tekort in 2013 weer onder de drie procent zal brengen."

Open economie

Wel waarschuwt de kredietbeoordelaar dat een verslechtering van de eurocrisis een enorme impact kan hebben op onze 'kleine en open economie'.

Volgens het kredietbureau is er bovendien nog steeds een verhoogd beleidsrisico wegens het vallen van het kabinet en de aankomende verkiezingen.

Ook stelt het bureau dat de Nederlandse economie merkbaar aan het vertragen is, waarbij het wijst op de aaneengeschakelde perioden van krimp, waardoor Nederland in een recessie belandde.

Ratings landen

Klik op een land om de kredietbeoordeling te bekijken. De gegevens zijn afkomstig van The Guardian. Download de data hier. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Dinsdag bleek uit cijfers van het CBS dat Nederland technisch niet meer in een recessie zit, omdat de economie in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,3 procent gegroeid ten opzichte van de laatste drie maanden van vorig jaar.

Toch is het volgens een woordvoerder van het CBS nog 'te vroeg om de vlag uit te hangen'. "Al met al ziet het er nog erg somber uit. We bevinden we ons in een laagconjunctuur", zo zei hij tegenover NU.nl.

Staatsobligaties

De beoordeling van Fitch is onder meer van belang voor de hoogte van de rente die ons land betaalt over de staatsobligaties. Hoe lager de waardering van een land, hoe groter de kans dat een bedrijf (of land) een lening niet terugbetaalt. Daarom is de rente bij een lage waardering hoger.

De rente op de staatsleningen is met een percentage rond de 2 procent momenteel historisch laag.

Topprioriteit

Volgens Fitch moet het een 'topprioriteit' van nieuwe regering zijn om na de verkiezingen in september zo snel mogelijk een meerjarig begrotingsplan te formuleren, waarin rekening wordt gehouden met een langere periode van lage economische groei.

De uitdagingen voor de Nederlandse economie liggen volgens Fitch voornamelijk in de hervorming van onze huizenmarkt en de verouderende bevolking. Een verhoging van de pensioenleeftijd, zoals al is afgesproken, is volgens de kredietbeoordelaar dan ook essentieel.

De Nederlandse bankensector is volgens Fitch ''over het geheel genomen gezond''. De blootstelling aan de perifere eurolanden in Zuid-Europa is beperkt en daarmee ook de macro-economische risico's die de schuldencrisis met zich meebrengt. Wel zet de zwakke conjunctuur in eigen land de winstgevendheid van de banken onder druk.

Vijf vragen kredietbeoordelaars