LUXEMBURG - Aanpassing van het Griekse hervormings- en bezuinigingspakket is wat Nederland betreft slechts beperkt mogelijk.

Minister Jan Kees de Jager zei bij aankomst in Luxemburg voor overleg met zijn collega's van Financiën dat ''die ruimte extreem beperkt is''.

Afgelopen week gingen er in Europa steeds meer stemmen op om Griekenland meer tijd te geven of zelfs om de afspraken te versoepelen. Volgens De Jager is er echter geen alternatief dan stevig hervormen en bezuinigen.''Dat is pijnlijk, maar dat is wel de beste route.''

De Jager herhaalde dat het in het belang van het land en de Grieken zelf is om zo snel mogelijk te hervormen en bezuinigen. ''Er kan ook geen sprake zijn van versoepeling of verslapping'', aldus de minister.

Voortgang

De minister is tevreden dat er zo snel een nieuwe regering gevormd is, maar die moet nu wel ''weer fors aan de bak''. De voortgang van de hervormingen en bezuinigingen is mede door de verkiezingen wat stilgevallen.

Als de Grieken achterstand hebben opgelopen, dan hoor ik graag eerst van hen zelf wat er aan de hand is, aldus De Jager. Hij is bereid te praten als blijkt dat een doelstelling op een andere, slimmere manier dan afgesproken bereikt kan worden, maar wat de minister betreft worden de gemaakte afspraken nagekomen.

Alles over Griekenland in ons dossier