BRUSSEL - De nieuwe Franse president François Hollande heeft tijdens zijn eerste optreden in Europees verband een duidelijk stempel gedrukt op de agenda.

Groei wordt het thema van de komende weken. Daarnaast stak de socialist zijn voorkeur voor de invoering van euro-obligaties niet onder stoelen of banken.

De regeringsleiders en staatshoofden van de 27 EU-landen waren in Brussel bijeen voor een informeel overleg.

Bij de echte top eind juni moeten er concrete besluiten genomen worden. Het overleg van woensdagavond tot de vroege uurtjes donderdagochtend was een voorbereidingsoverleg.

Eurobonds

Hollande was de eerste leider die de pers na afloop van het overleg te woord stond. Hij wil dat eurobonds een thema blijven op de Europese agenda. Volgens hem zijn gezamenlijk uitgegeven leningen de manier om de muntunie te versterken.

Als het aan premier Mark Rutte ligt komen de eurobonds er niet. Hij is bereid er dwars voor te gaan liggen. ''We gaan geen eurobonds invoeren'', zei Rutte stellig na afloop. Volgens Rutte leiden eurobonds niet tot groei, maar enkel tot uitstel van broodnodige hervormingen in verschillende landen.

Rentes

Bovendien zijn de rentes tussen de landen te verschillend. Eurobonds leiden ertoe dat probleemlanden die nu tegen een hogere rente geld kunnen lenen op de financiële markten, dan goedkoper geld kunnen lenen. Voor rijkere landen, zoals Nederland en Duitsland, gebeurt het omgekeerde en zal de rente stijgen. Ook Duitsland is daarom fel gekant tegen de euro-obligaties.

De leiders spraken verder over stimuleringsmaatregelen voor economische groei. Volgens Rutte is er al een groeimotor in Europa: de interne markt. Al kan daar nog wel iets aan gesleuteld worden. Zo moet de digitale interne markt beter benut worden en moet Europa meer vrijhandelsakkoorden gaan sluiten met landen.

Kritiek

Hollande heeft openlijk kritiek geuit op het met name door Duitsland aangezwengelde Europese beleid van strengere begrotingsdiscipline. Volgens hem is er te weinig gedaan voor economische groei.

''Het werk aan economische groei was overschaduwd door de bestrijding van de begrotingstekorten'', erkende EU-president Herman Van Rompuy. Maar bondskanselier Angela Merkel herhaalde na afloop dat strengere begrotingsdiscipline en groei niet met elkaar in tegenspraak zijn.

Griekenland

Griekenland moet de gemaakte afspraken in ruil voor miljardensteun nakomen. Een nieuwe regering zal het steunpakket moeten omarmen en uitvoeren. ''Dat is de beste garantie voor een meer welvarende toekomst van Griekenland in de eurozone.''

Zo luidde de eindverklaring die de regeringsleiders en staatshoofden van de 27 EU-landen na hun informeel overleg in Brussel in de nacht van woensdag op donderdag naar buiten brachten.

Vijf vragen over eurobonds

Alles over de Europese schuldencrisis

Alles over Griekenland