AMSTERDAM – Nederland is zeker niet het enige land dat gewaarschuwd is door Brussel om het begrotingstekort terug te dringen. Van de 27 landen van de Europese Unie, hebben er 23 een dergelijke waarschuwing ontvangen.

Op dit moment wordt er in Den Haag druk onderhandeld over het pakket van bezuinigingsmaatregelen dat Nederland naar Brussel moet sturen wegens de waarschuwing.

Nederland heeft momenteel een begrotingstekort dat veel hoger is dan volgens Europese regels is toegestaan. Bij de invoering van de euro spraken alle landen in de eurozone af dat zij een begrotingstekort van maximaal 3 procent mogen hebben om zo de stabiliteit van de munt te kunnen garanderen.

Boete

Waar ons land zich in het verleden altijd keurig aan de Europese regels hield, kwam het tekort in 2011 uit op 4,7 procent. Voor 2012 wordt door het CPB een tekort van 4,6 procent verwacht.
Een waarschuwing uit Brussel volgde dan ook al snel: als Nederland zich in 2013 niet aan de afspraken houdt, volgt er een boete. Die kan oplopen tot maximaal 1,2 miljard euro.

Maar in heel Europa houdt men zich niet aan de regels. Nederland kan zich dan ook in het rijtje van 18 landen scharen die momenteel in een zogenaamde ‘buitensporigetekortprocedure’ zijn verwikkeld en flink moeten bezuinigen om weer aan de drieprocentsnorm te kunnen voldoen.

Bekijk kaart

Klik op de afzonderlijke landen om de begrotingsoverschotten en -tekorten per land in de periode 2008-2011 te bekijken.

De gegevens zijn afkomstig van Eurostat. Download de data hier. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Alleen Estland, Finland, Luxemburg en Zweden houden zich wel aan de regels van Brussel. De andere 23 landen niet. Vijf van deze landen, zoals Griekenland en Ierland, doen een beroep op het Europese steunfonds. Door de regels die daarmee gepaard wordt daar al economisch hervormd.

Dat betekent dat 18 landen momenteel zelf aan de Europese Commissie voorstellen moeten aanbieden om hun land zodanig te hervormen en bezuinigen dat het begrotingstekort weer onder de drie procent uitkomt.

Vijf landen hebben de voorstellen waar Nederland nu zo druk over onderhandeld al ingediend: België, Malta, Cyprus, Polen en Hongarije. In het geval van België, Malta, Cyprus, Polen was Brussel zodanig tevreden met de resultaten dat een boete voorlopig is afgewend.

België

Zo wist België het begrotingstekort in 2010 met 1,7 procent terug te dringen. Volgens de Belg Herman van Rompuy (Europese Raad) moet Nederland moet de inspanning die nodig is om het begrotingstekort terug te brengen van 4,5 procent naar 3 procent dan ook niet dramatiseren, zo zei hij onlangs. "Met anderhalf procent bezuinigen maak je geen economie kapot."

Het enige land dat toe nu toe door Europa is bestraft, is Hongarije.  Dat land loopt het risico vanaf volgend jaar miljoenen euro's aan Europees geld voor regionale ontwikkeling mis te lopen als het de begroting niet op orde brengt.

Omdat Hongarije geen deel uitmaakt van de eurozone, kan het geen boete krijgen. Daarom is besloten het land via subsidies aan te pakken.

Boete

De Europese Commissie zal de plannen die op 30 april worden verstuurd eerst bestuderen. Worden de plannen als onvoldoende bestempeld, dan komen er eerst aanbevelingen. Op die manier heeft Nederland de ruimte een nieuw pakket aan maatregelen te sturen.

Als Nederland dan nog weigert met goede maatregelen te komen het begrotingstekort terug te dringen, dan zal de Commissie binnen twintig dagen een boetevoorstel doen.

Vijf vragen over de begrotingsregels

Lees alles over de kabinetscrisis