BRUSSEL - Woensdag is D-day voor de eurozone. Dan komen de eurolanden bij elkaar met de bedoeling een allesomvattende reddingspakket definitief vorm te geven.

Afgelopen weekeinde werden de contouren van de maatregelen al zichtbaar. Hieronder een korte uitleg van de hoofdonderdelen in het reddingsplan.

Griekenland

Het land staat er slechter voor dan gedacht. Het in juli besloten tweede reddingspakket van 109 miljard euro van de eurolanden volstaat nu al niet meer en moet worden aangepast.

Banken zullen 'vrijwillig' een veel groter deel van hun investeringen in Grieks staatspapier moeten afschrijven. Er wordt gedacht aan 50 of zelfs 60 procent, veel meer dan de 21 procent die in juli is afgesproken.

Uitbreiding noodfonds

Het tijdelijke noodfonds EFSF waar 440 miljard euro in zit, moet slagvaardiger. Er liggen twee varianten op tafel om het fonds meer vuurkracht te geven zonder het bedrag daadwerkelijk te verhogen.

De eerste variant is dat het fonds een obligatieverzekeraar wordt. Daarbij worden door het fonds garanties gegeven op een deel van investeringen in staatspapier (obligaties) in zwakke eurolanden. Er wordt gedacht aan een garantstelling van circa 20 procent.

Bij de andere variant is het Internationaal Monetair Fonds betrokken. Landen met grote financiële reserves zoals China en Brazilië, zouden bij het IMF een speciaal potje kunnen aanleggen dat dan voor het noodfonds gebruikt kan worden.

Een combinatie van deze twee varianten wordt ook onderzocht. De wens van Frankrijk om het noodfonds te koppelen aan de onbeperkte middelen van de Europese Centrale Bank lijkt van tafel.

Herkapitalisering banken

Europese banken hebben volgens nieuwe berekeningen extra kapitaal nodig om hun buffers op te bouwen om de schokken van de schuldencrisis te kunnen doorstaan. Banken zullen waarschijnlijk verplicht worden voor half juli 2012 er voor te zorgen dat hun buffers minstens 9 procent bedragen van hun uitstaande verplichtingen.

anken die hier niet aan voldoen moeten voor in totaal circa 100 miljard euro geld zien op te halen. Dat moeten de banken eerst zelf doen voordat ze mogen aankloppen bij hun regering of in het uiterste geval bij het noodfonds.

Verdragswijziging

De regeringsleiders spraken afgelopen weekeinde af om te onderzoeken of een beperkte wijziging van het Europees Verdrag van Lissabon mogelijk is. Nederland en Duitsland willen dat er bij landen strenger op wordt toegezien dat zij hun begroting op orde hebben om in de toekomst Griekse toestanden te vermijden.

Nederland wil een eurocommissaris die begrotingsdiscipline kan afdwingen.