DEN HAAG - De Griekse schuldenlast lijkt ondanks alle bezuinigingen en noodkredieten nog altijd onhoudbaar.

Veel economen pleiten daarom voor een gecontroleerde vorm van wanbetaling om de Grieken uit de problemen te helpen. Een overzicht van de gevolgen van deze oplossing:

Hoe ziet zo'n gecontroleerde wanbetaling eruit?

De situatie ontstaat als de Grieken aankondigen een deel van hun schulden niet te betalen, of als de eurolanden gezamenlijk besluiten dat ze een deel van schulden mogen wegstrepen. Investeerders lijden dan verliezen op hun Griekse obligaties.

Wat zijn de gevolgen van wanbetaling?

De Europese bankensector krijgt ongetwijfeld rake klappen. Dat geldt niet alleen voor de banken met veel Griekse obligaties; door de onderlinge afhankelijkheid in de financiële sector raken de problemen uiteindelijk iedereen.

Er is een grote kans dat Griekse banken failliet zouden gaan. Dat zou betekenen dat de banken een tijdlang hun deuren moeten sluiten, totdat de Griekse overheid met Europese steun orde op zaken heeft gesteld. Griekse burgers en bedrijven hebben dan geen toegang tot hun banktegoeden.

Wat zijn de voordelen?

De Grieken zien hun schuldenlast dalen en houden daardoor meer geld over voor het herstel van de economie. Voor Europa neemt in het gunstigste geval de onzekerheid op de financiële markten af.

Daarnaast vergroot het de kans voor de eurolanden dat zij het geld dat ze aan Griekenland hebben geleend, wel terugkrijgen.

Wat zijn de nadelen?

De problemen in de financiële sector kunnen overheden dwingen om hun banken opnieuw te ondersteunen. De belangrijkste vrees is echter dat het wantrouwen tegen andere probleemlanden zal toenemen, waardoor hun situatie ook onhoudbaar wordt.

Vooral in het geval van Italië en Spanje zou dat de eurozone voor grote problemen stellen. Het toestaan van wanbetaling betekent ook niet dat Griekenland verder zonder Europese steun kan.

Moet Griekenland bij wanbetaling uit de eurozone?

Een gecontroleerd scenario gaat er waarschijnlijk niet van uit dat de Grieken de euro vaarwel zeggen. De terugkeer naar de drachme zou de kans namelijk veel groter maken dat Griekenland ook de leningen van de andere eurolanden niet meer kan terugbetalen.

Om binnen de euro te blijven moet de Griekse overheid echter ook na schuldhulp harde maatregelen nemen, om de economie weer concurrerend te maken. Zo moeten de inkomens fors worden verlaagd en moeten de inkomsten uit belastingen aanzienlijk worden opgevoerd.