AMSTERDAM - Nederlandse levensverzekeraars hebben de afgelopen jaren relatief meer obligaties met de hoogste kredietbeoordeling gekocht.

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) steeg het aandeel obligaties met een AAA-beoordeling van 54 procent medio 2009 naar ongeveer tweederde halverwege dit jaar.

Het overgrote deel van deze als veilig beschouwde obligaties zijn uitgegeven door overheden. Het gaat vooral om leningen van Nederland, Duitsland en in mindere mate Oostenrijk.

Levensverzekeraars reduceerden hun positie in obligaties van zwakkere eurolanden. Die hebben over het algemeen lagere kredietbeoordelingen.