BRUSSEL - De Griekse schuldencrisis is een uiterst complex probleem, waarbij het om heel veel geld gaat. ''We moeten het stap voor stap oplossen.''

Premier Mark Rute heeft dat donderdag gezegd in aanloop naar de EU-top die donderdagavond van start gaat.

Rutte verwacht tijdens de top geen besluiten over Griekenland, omdat het Griekse parlement volgende week nog moet instemmen met de bezuinigingsplannen van de regering-Papandreou.

Toch sluit hij niet helemaal uit dat de regeringsleiders tijdens de top met een 'sweeping statement' over Griekenland komen, zei hij na overleg met zijn liberale geestverwanten in Brussel.

Ingelast beraad

De echte beslissing over nieuwe financiële steun aan Griekenland verwacht Rutte op 3 juli tijdens een ingelast beraad van de ministers van Financiën van de eurolanden. Nederland zal bij het vellen van zijn oordeel de bevindingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zwaar laten meewegen.

Rutte onderstreepte dat het van groot belang is dat ook banken en andere private financiers een deel van de nieuwe steun aan Griekenland voor hun rekening nemen door hun leningen aan Athene te verlengen. Volgens de premier is het niet gezond als Griekenland financieel helemaal afhankelijk wordt van overheden.

Etappes

Griekenland kreeg vorig jaar door EU en IMF een lening toegezegd van in totaal 110 miljard euro. Dat geld wordt in etappes uitbetaald. Binnenkort beslissen EU en IMF over de volgende 12 miljard. Daarnaast heeft Athene behoefte aan een nieuwe lening van circa 80 miljard.

''Ik zit er helemaal niet op te wachten om Griekenland geld te geven. Maar als het daar mis gaat heeft dat vergaande gevolgen'', aldus Rutte.