De bezwaren die werden aangetekend tegen het bestemmingsplan Entree van Nieuwerkerk zijn door de Raad van State woensdag ongegrond verklaard.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op vier locaties in Nieuwerkerk: de braakliggende gronden naast de entree van de Stolpweg, de Meubelrama-locatie en het tankstation aan de Vierbannenstraat, een perceel ten zuiden van een natuursteenhandel aan de Vierbannenstraat en de locatie van de Jumbo aan de Deltastraat.

Diverse ondernemersverenigingen, Spar Holding en anderen, Lidl Nederland, Albert Heijn B.V. en anderen hebben bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan, maar nu de bezwaren ongegrond zijn verklaard kunnen de ogevingsvergunningen voor de diverse bouwwerkzaamheden aangevraagd worden.

De ondernemersverenigingen uit Bruinisse, Oosterland, Renesse en de stichting Ondernemers voor ondernemers Zierikzee hebben bijvoorbeeld bezwaar tegen de gecombineerde locatie voor Jumbo en Aldi. Nieuwerkerk heeft volgens de ondernemersverenigingen te weinig inwoners voor twee supermarkten.

Planning

Albert Heijn, Lidl en Spar zijn evenmin overtuigd dat hieraan behoefte is. Daarnaast zijn zij bang dat het bestemmingsplan de detailhandelsstructuur op Schouwen-Duiveland aantast. De Raad van State is een andere mening toegedaan.

De gemeente Schouwen-Duiveland treedt op korte termijn in overleg met betrokken partijen, waaronder de Aldi en Jumbo over de verdere planning.