Zierikzee is de enige kern in de gemeente zonder (dorps- of) stadsraad en dat wil de gemeente veranderen door vier losse wijkraden toe te staan.

Eerdere pogingen om een stadsraad op te zetten in Zierikzee zijn mislukt, daarom oppert het college van burgemeester en wethouders nu om in plaats van één stadsraad, vier wijkraden aan te stellen.

Het initiatief voor deze wijkraden moet echter wel vanuit de bevolking komen.

"Voor deze wijkraden gelden dan dezelfde afspraken als voor de huidige dorpsraden en stadsraad. Dat wil zeggen: deze raden komen met initiatieven en de gemeente schept de voorwaarden daarvoor", aldus het gemeentebestuur.

Burgerparticipatie

De vier wijkraden zijn verdeeld in Noorderpolder, Poortambacht, Malta en een gecombineerde wijkraad voor de binnenstad en ’t Sas. Volgens de gemeente zijn in de stadsdelen Noorderpolder en Poortambacht enthousiaste wijkbewoners actief.

"De bewoners hebben een wijkstichting gevormd en organiseren onder meer diverse activiteiten om samen met de gemeente de leefbaarheid in hun wijk te vergroten." Ook in het centrum wordt gesproken over het bundelen van krachten in een wijkraad Centrum, maar in de wijk Malta is het nog stil.

Leefbaarheid

"Met de mogelijkheid tot het oprichten van vier wijkraden wil de gemeente ervoor zorgen dat Zierikzee niet langer een witte vlek op de kaart is", aldus het college. De wijkraden worden geacht gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het gemeentebestuur over kernaangelegenheden.

"Als geen ander kennen zij immers de bijzonderheden en behoeften in hun dorp, stad of wijk. Hierdoor fungeren zij als gesprekspartner en klankbord voor het gemeentebestuur."

Wie zich aan wil sluiten bij één van de wijkraden in de stadsdelen Poortambacht, Noorderpolder en Centrum kan contact opnemen met de gemeente. Zij brengen geïnteresseerden graag in contact met de huidige initiatiefnemers.