Inwoners die hun mening over het nieuwe parkeerbeleid willen laten gelden zijn welkom tijdens vier informatieavonden.

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft op dinsdag 14 maart de “Concept Parkeervisie Schouwen-Duiveland 2016-2020” vastgesteld. “In dit document geven wij een beschrijving van de parkeerproblematiek zoals deze bij ons bekend is, en hoe wij beter kunnen aansluiten bij uw wensen”, aldus de gemeente.

Voorafgaand aan die vaststelling heeft het college al gesproken met ondernemersverenigingen en dorpsraden om te horen hoe zij over het nieuwe parkeerbeleid denken, maar nu worden ook inwoners de kans geboden om mee te denken over de nieuwe visie.

Avonden

De eerste inloopavond wordt op 18 april gehouden in het gemeentehuis in Zierikzee. De tweede avond is op 19 april in het Dorpshuis van Renesse, de derde avond is op 20 april in Sportcentrum Westerschouwen in Burgh-Haamstede en de vierde avond is weer in het gemeentehuis op 25 april.

Het programma van de avonden is identiek. Tussen 19.00 en 19.30 uur kunnen de inwoners binnenlopen voor een bakje koffie of thee, waarna ze op hoofdpunten uitgelegd krijgen wat er in het parkeerbeleid staat. Daarna krijgt men de gelegenheid voor discussies per onderwerp in kleine groepen. De avonden duren tot ongeveer 22.30 uur. Tijdens deze avonden biedt de gemeente inwoners alle ruimte voor hun inbreng.

Het formele inspraaktraject eindigt op 8 mei 2017.