De heren Reijnhout en Van den Berg hebben het college van burgemeester en wethouders gevraagd om permanente bewoning op het park Salvatorhoeve in Ouwerkerk toe te staan.

De mannen zijn beide eigenaar van een woning op het park en zij sluiten zich met hun brief graag aan bij de al langer lopende discussie rondom het park. "Als eigenaren zijn wij nadrukkelijk gebaat bij een rustige omgeving met, mede met het oog op criminaliteitspreventie, voldoende sociale controle."

Juist doordat een aantal woningen permanent in gebruik is wordt deze sociale controle volgens de mannen goed geborgd. "Permanente bewoning draagt zo niet alleen bij aan het belang van de individuele eigenaren, maar ook aan het algemeen belang."

Gedoogconstructie

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft in het verleden permanente bewoning gedoogd, maar daar lijkt nu een einde aan te komen. Volgens de heren is dat geen goede ontwikkeling. "Van permanente bewoning ondervindt de gemeente op geen enkele wijze schade, het biedt de huidige recreatieve eigenaren/gebruikers alleen maar voordelen."

Volgens de twee mannen baseert de gemeente zich op verouderde wet- en regelgeving, terwijl zij daar ook vanaf kunnen wijken. "Ons inziens sluit een dergelijke opstelling niet aan bij een gemeente die voor het algemeen – en individueel belang van de bewoners zou moeten staan."