Een aantal projecten, activiteiten, amendementen en moties die gepland stonden voor 2017 worden voor een deel verplaatst naar 2018.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten.

Het college wil de focus leggen op het omvangrijke project Zaakgericht Werken. Dit project is een digitale manier van werken. Die ervoor zorgt dat er op een optimale en transparante manier werk afgehandeld kan worden.

Om het project Zaakgericht Werken uit te kunnen voeren, moet er creatief en flexibel met de huidige capaciteit binnen het gemeentehuis worden omgegaan. Ook wordt hiervoor externe capaciteit ingehuurd. Alleen de capaciteit van de organisatie is niet voldoende voor het project. De werklast voor de werknemers wordt dan te hoog.

Activiteiten

Onlangs is daarom besloten dat de prioriteiten veranderd zijn voor wat betreft verschillende projecten en activiteiten binnen de gemeente Schouwen-Duiveland. Er zijn een aantal projecten aan het licht gekomen die door doorgeschoven te worden, vooral voor de interne organisatie voor kwaliteitsverbetering kunnen zorgen.

De projecten en activiteiten die verzet worden, worden kenbaar gemaakt aan de ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties die bij deze projecten en activiteiten betrokken zijn.