Basisscholen in de gemeente Schouwen-Duiveland krijgen vanaf dit jaar speciale ondersteuningsteams.

Al sinds 2012 wordt stichting de Vluchtheuvel gesubsidieerd voor schoolmaatschappelijk werk op drie basisscholen in de gemeente. De pilot is dermate bevallen dat de gemeente heeft besloten om deze ondersteuningsteams over het hele eiland uit de rollen. De pilot wordt daarmee omgezet in iets structureels.

"De inzet van schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen draagt bij aan ons maatschappelijk resultaat: dat kinderen gezond en veilig opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen", stelt de gemeente Schouwen-Duiveland.

Subsidie

Voorheen werd stichting de Vluchtheuvel betaald door één van de deelnemende scholen en zij ontvingen weer extra subsidie vanuit de gemeente. Nu de pilot wordt omgezet, heeft de gemeente besloten om zelf de subsidie te verstrekken aan de Vluchtheuvel.

"De school neemt een belangrijke plaats in het leven in van kinderen en hun ouders. Problemen in gedrag en ondersteuningsbehoeften komen hier vaak als eerste naar boven. De school heeft hierin een zorgtaak net als de gemeente."

De gemeente stelt daarom eensubsidie van 4.470 euro beschikbaar. Daarvoor wordt zestig uur aan schoolmaatschappelijk werk geleverd.