De Slavenkas van Zierikzee krijgt dit jaar een nieuwe commissaris.

Het huidige college van de Slavenkas heeft aangegeven graag H.J Doeleman te willen benoemen.

De Slavenkas is een fonds dat bestuurd wordt door zes commissarissen. De Slavenkas zorgt voor verschillende activiteiten onder andere voor scholen en is daarmee gericht op het sociale aspect van de gemeente.

In het college van de Slavenkas van Zierikzee is een zetel vrij gekomen die opnieuw vervuld dient te worden. Door het huidige college zijn twee heren voorgedragen die deze functie kunnen invullen. Dit zijn de heer H.J Doeleman uit Bilthoven en de heer P. Schotte uit Zierikzee.

Kandidaat

De voorkeur van het college gaat uit naar de heer H.J Doeleman. Hij wordt gezien als een enthousiaste kandidaat die binnenkort zijn woonplaats Bilthoven gaat verlaten om zich in Schouwen-Duiveland te vestigen. De heer P. Schotte heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de eerste voorkeur van het college.

De Slavenkas is in 1735 opgericht om toentertijd de gevangen genomen zeelieden vrij te kopen. Iedere matroos, schipper of stuurman die op een koopvaardijschip vanuit Zierikzee vertrok, moest een deel van zijn loon in (het fonds) de Slavenkas stoppen.

In de loop van de eeuwen veranderden de omstandigheden en kreeg de Slavenkas steeds meer een sociaal karakter.