Een bedrag van 750.968 euro is dit jaar nodig voor het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Door een bijdrage vanuit het Rijk kan een bedrag van 72.959 euro worden weggestreept, waardoor een totaalbedrag overblijft van 678.009 euro.

Het grootste bedrag wordt uitgetrokken voor monumentale panden en poorten, maar het duurste pand op de lijst is het Stadhuismuseum in Zierikzee (79.832 euro). Het goedkoopste pand in onderhoud is het NME-gebouw in Renesse (2.000 euro).

De gemeente Schouwen-Duiveland is de laatste jaren druk bezig met het onderscheid maken tussen regulier en groot onderhoud. Het reguliere onderhoud wordt als structureel meegenomen in de exploitatiebegroting, maar voor het groot onderhoud moet een apart potje worden aangeboord.

Onderhoud

"In de afgelopen jaren is een zeer groot gedeelte van het achterstallig onderhoud weggewerkt en zijn we gaan werken aan een verdere professionalisering van het cluster centrale beheersorganisatie gebouwen."

Hierdoor wordt het mogelijk om het onderhoud aan heel veel verschillende gebouwen in één keer uit te besteden en de hoeveelheid facturen binnen het onderhoud beduidend te verminderen.

Het sober en doelmatig onderhouden van de gemeentelijke gebouwen zodat deze schoon, veilig en gebruiksvriendelijk zijn is het uiteindelijk beoogde resultaat van de gemeente.