Een bedrag van 25.000 euro moet dienen als ondersteuningsbudget voor huurders van het MFC in Zierikzee die op zoek zijn naar vervangende huisvesting.

Het Multifunctioneel Centrum in Zierikzee sluit per 1 augustus 2017 haar deuren.

De huurders zijn daarom druk doende met het zoeken naar alternatieve huisvesting en kunnen daarbij een beroep doen op de gemeente Schouwen-Duiveland.

Zo ligt er een verzoek voor een akoestisch onderzoek voor de grote zaal van Dorpshuis Noordgouwe als vervangende huisvesting van Popkoor Popwave. De kosten hiervoor liggen tussen de 2.500 en 5.000 euro. Ook is er een verzoek van theatergroep Zierik voor een bijdrage van 5.500 euro in de kosten voor verbouwing van de nieuwe locatie.

Subsidie

Het college stelt daarom voor om een bedrag van 25.000 euro beschikbaar te stellen voor deze huurders. "Naar verwachting zal dit bedrag voldoende zijn om kleinere aanpassingen en eventuele onderzoeken te financieren. De organisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen voor ondersteuning."

Het college hanteert hierbij wel een aantal criteria, zo mag de ondersteuning niet aangevraagd worden voor compensatie van een eventuele hogere huur en alleen non-profit organisaties komen in aanmerking.