De nieuwe Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zierikzee heeft het activiteitenplan voor de binnenstad van Zierikzee gepresenteerd.

De stichting wil door het versterken van de levendigheid en de economie in de binnenstad van Zierikzee onder andere bereiken dat er meer bezoekers naar de binnenstad komen.

Andere doelstellingen zijn een grotere tevredenheid van bezoekers, een gemiddeld langere verblijfsduur, meer herhalingsbezoek en hogere gemiddelde bestedingen.

"Uiteraard zullen dit ook effecten en doelstellingen zijn die op de langere termijn bereikt kunnen worden." De zogenaamde Bedrijven Investeringszone loopt vijf jaar en in die tijd wil de stichting verschillende zaken opzetten en doelen bereiken.

Activiteiten

De stichting ontvangt vanuit die BIZ waarschijnlijk zo'n 45.000 euro en krijgt daarnaast nog eens 25.000 euro vanuit de gemeente. Daarmee wil de stichting nieuwe en bestaande evenementen onder eigen regie plaatsen, collectieve aankleding voor de binnenstad regelen en de binnenstad schoon, heel en veilig houden.

Daarnaast wordt geld besteed aan activiteiten in deelzones van de binnenstad, algemene PR en promotiekosten en online marketing. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met het activiteitenplan en om over te gaan tot uitbetaling van de 25.000 euro.