Kreeftenvissers mogen dinsdag 7 maart uitvaren om een plek te bemachtigen. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat zal de kreeftenvissers die dag een goed seizoen toewensen.

Om 8.00 uur ontvangt De Bat de vissers uit Zierikzee in de haven.

Het is mogelijk daarbij aanwezig te zijn. Ook kan men daarna het moment van uitvaren vanaf de boot van de beheersdienst volgen. De ontvangst is in de Nieuwe Haven op de boot van de beheersdienst, tegenover nr. 11.

In de Oosterschelde zijn veel stekken om kreeften te vangen. In het verleden zijn te veel vergunningen om op kreeften te vissen uitgegeven. Bovendien wordt van sommige vergunningen geen gebruik gemaakt. Dit ontneemt andere vissers de kans om daar te vissen.

Vrije gronden

Daarom besloot het ministerie om een februari-stop in te stellen. Voor 1 februari moest alle vistuig uit de Oosterschelde zijn zodat er een einde komt aan de geclaimde plekken.

Om op de vrije gronden een plek te kunnen bemachtigen mogen kreeftenvissers vanaf dinsdag 7 maart 9.00 uur uitvaren vanuit hun thuishaven.