De gemeente Schouwen-Duiveland gaat geen onderzoek uitvoeren naar de berekeningswijze van 'de duurste gemeente van Zeeland'.

De gemeenteraad nam op 10 november 2016 een motie aan waarmee het college werd opgeroepen onderzoek te doen naar die berekeningssystematiek.

Schouwen-Duiveland werd aangemerkt als duurste gemeente van Zeeland, maar volgens de raad ontstaat er door de gehanteerde berekeningssystematiek een onjuist beeld van de werkelijkheid.

"De berekening die wordt gehanteerd in de diverse media is een door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) ontwikkelde en landelijk geaccepteerde berekeningswijze", laat het gemeentebestuur nu weten.

Media

Het college is echter van mening dat de diverse media in Nederland en de media in Zeeland gebruikmaken van een beperkt deel van de informatie die het COELO verstrekt.

"Er wordt slechts aandacht gevraagd voor de woonlasten van de eigenaar/gebruiker van een woning. Dat de verhoudingen in de woonlasten voor gebruikers van woningen (= huurders) anders kunnen liggen, daar is geen of nauwelijks aandacht voor."

Begroting

Hierdoor ontstaat een onvolledig beeld dat voor de gemeente Schouwen-Duiveland ongunstig uitpakt. Het onderzoeken van de berekening van het COELO heeft daarom volgens het college geen zin.

Om de raad in het vervolg een volledig en juist beeld te geven neemt het college in het vervolg hierover een onderdeel op in de paragraaf lokale heffingen van de Programmabegroting.