Als het aan het college van B&W ligt mag de speelautomatenhal Funtastic Casino zich in Zierikzee vestigen.

De speelautomatenhal is eigendom van Casino ADMIRAL Zeeland BV en zit op dit moment nog gevestigd in Burgh-Haamstede. 

Daar komt als het aan de eigenaar ligt snel verandering in, maar dan moet eerst de gemeenteraad nog akkoord gaan met de verhuizing.

In de speelautomatenverordening die in 2010 is aangenomen zijn alleen Bruinisse, Renesse en Haamstede aangewezen als mogelijke vestigingsplaatsen voor casino’s. "Van belang is de vraag of de gemeenteraad de verordening wil wijzigen om vestiging in Zierikzee mogelijk te maken."

Raadsvoorstel

Het college bereidt daarom een raadsvoorstel voor om de centrumzone van Zierikzee alsnog aan te wijzen als één van de mogelijke locaties voor een speelautomatenhal.

"Zodra het gebied is vastgesteld wordt in overleg met de aanvrager een concrete locatie gezocht."