Verschillende verenigingen uit Zierikzee roepen wethouder Jacqueline van Burg 'op het matje' voor uitleg over de situatie rondom het Multifunctionele Centrum in Zierikzee. 

"Hoewel er al veel geschreven en gezegd is over het Multifunctioneel Centrum in Malta, zijn ondergetekenden er toch nog niet over uitgesproken", aldus onder andere Theatergroep Zierik, Oxana, Aandacht Werkt, Johan Bin en Ineke Schoenmakers van Popkoor Popwave in een brief aan het college.

"Afgelopen donderdag hebben wij als gebruikers en personeel van het MFC met elkaar gesproken over de toekomst en over de huivige stand van zaken in relatie tot het besluit het huurcontract voor het MFC na augustus dit jaar niet meer te verlengen."

Alternatieven

Tijdens de bijeenkomst werd de vraag gesteld of er al een oplossing is om de activiteiten ook na augustus voort te zetten, maar het antwoord was niet positief. "Een groot deel van de gebruikers heeft namelijk nog geen zicht op een alternatieve locatie."

Daarnaast weet ook het personeel volgens de brief nog niet waar ze aan toe zijn. "En toch, zoals de zaken er nu voor staan zouden wij allemaal over zes maanden een andere plek gevonden moeten hebben. Wij zien dat somber in."

Kosten

Volgens de gebruikers en het personeel vallen de onderhoudskosten voor het MFC de komende jaren vele malen lager uit dan eerder werd genoemd.

"Dit grote verschil, van 850.000 naar 380.000 euro, samen met het feit dat het MFC er qua exploitatie veel positiever voor blijkt te staan dan ten tijde van de eerste bespreking in de gemeenteraad werd aangenomen, maakt dat een belangrijk argument voor het niet verlengen van de huurovereenkomst heroverweging verdient."

Wethouder Jacqueline van Burg wordt daarom uitgenodigd om samen met de directeur van Zeeuwland en de verenigingen om de tafel te komen zitten om de uitkomsten van het onderzoek en de onzekere situatie waarin de gebruikers en het personeel van het pand verkeren te bespreken.