De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) komt op donderdag 9 februari de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland uitleg geven over het reilen en zeilen binnen de VRZ.

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio heeft een onderzoek ingesteld naar de stand van zaken op het gebied van cultuur, structuur en samenwerking binnen de organisatie. Om de uitkomsten van dit onderzoek toe te lichten wordt een extra vergadering gehouden.

"Aansluitend is een extra vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur, gevolgd door een extra raadsvergadering. Tijdens de commissievergadering is er gelegenheid tot inspreken", aldus de gemeente Schouwen-Duiveland.

De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk en begint om 18.30 uur met een welkomstwoord van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland Jan Lonink. Daarna volgt de presentatie van het rapport door Twynstra Gudde en een presentatie van de heer Van Strien, waarnemend directeur VRZ over richtinggevend perspectief.