De gemeente Schouwen-Duiveland neemt deel aan het regionale project 'Ondersteunen mantelzorgers van mensen met dementie'.

Volgens de gemeente Schouwen-Duiveland komt er vaak een enorme last te liggen op mantelzorgers van mensen met dementie.

"Wanneer een zorgvrager thuis woont, draagt de mantelzorger dag en nacht de zorg. Doordat mensen met dementie geleidelijk geestelijk achteruit gaan, kan het zorgen voor de naaste met dementie daarom dikwijls erg zwaar worden en kunnen mantelzorgers overbelast raken."

Ondersteuning

Om deze mantelzorgers tegemoet te komen wil de gemeente ervoor zorgen dat er voldoende ondersteuning komt. "We willen zorgen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo veel mogelijk blijven meedoen in de gemeenschap en deel kunnen nemen aan hun maatschappelijke netwerk."

Veel mantelzorgers zouden de weg naar het juiste ondersteuningsaanbod niet goed weten te vinden. "Daarnaast is er weinig tot geen informatie beschikbaar over welke mogelijkheden er zijn om hen te ondersteunen in het zorgproces van hun naaste."

Project

In het project gaat de gemeente samen met twee andere gemeenten in Zeeland aan de slag om de vraag van mantelzorgers en het aanbod van de verschillende partijen in beeld te brengen.

"Zo krijgen we beter zicht op welke ondersteuningsbehoefte mantelzorgers van mensen met dementie nodig hebben, zodat mantelzorgers de zorg voor hun naaste met de nodige ondersteuning langer kunnen vol houden en minder overbelast raken."

Met de informatie kunnen de gemeenten ieder voor zich aan de slag gaan met het beter in beeld brengen van bestaand aanbod en het eventueel ontwikkelen van nieuw aanbod.

Dementie

Nederland telt 256.000 mensen met dementie. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie in de komende jaren zal toenemen. In 2020 zal op Schouwen-Duiveland volgens de cijfers van Alzheimer Nederland gaan om 890 mensen met ziekte van Alzheimer (vorm van dementie).

In Nederland zorgen ongeveer 300.000 mantelzorgers voor mensen met dementie. In Zeeland zijn circa 37.900 mantelzorgers van mensen met dementie actief.