De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft donderdagavond unaniem een motie aangenomen, waarmee niet-commerciële evenementen gratis een evenement op een driehoeksbord kunnen aankondigen.

Door de gemeente wordt in het kader van de campagne 'Ik heb een band met Schouwen-Duiveland' regelmatig geadverteerd op driehoeksborden langs de kant van de weg. "Deze borden worden zeker ook gezien door onze eigen inwoners, die we eigenlijk niet meer hoeven te overtuigen van de aantrekkkingskracht van onze gemeente."

d’Anjou wilde daarom deze borden ook ter beschikking stellen aan organisatoren van niet-commerciële evenementen op het gebied van cultuur en sport, omdat promotie vaak een grote aanslag op het budget vormt.

"We geven de campagne meer inhoud als we de organisatoren van deze evenementen laten meeliften op de gemeentelijke 'Ik heb een band'-campagne."

De motie werd ingediend door Petri d’Anjou van de lokale PVDA-fractie en de fractie alert!, maar werd ondertekend door alle partijen.