Het college van burgemeester en wethouders heeft haast gezet achter het nieuwe parkeerbeleid.

Al in september 2016 werd in de gemeenteraad gesproken over de parkeervisie waarbij het bestaande beleid werd geinventariseerd en waarbij werd gekeken naar mogelijke toevoegingen in dat bestaande beleid.

De gemeenteraad gaf meerdere suggesties mee die inmiddels allemaal zijn meegenomen en onderzocht worden in de nieuwe visie.

"Wat we nu hebben liggen is een discussiestuk. Er is nog niets besloten, want belanghebbenden zoals ondernemersverenigingen moeten hun licht er nog op laten schijnen", aldus wethouder Jacqueline van Burg.

Vignet

Op aanraden van de gemeenteraad wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden voor een parkeervignet. Dit zouden inwoners van de gemeente Schouwen-Duiveland kunnen kopen of krijgen en daarmee zouden ze een voorkeursbehandeling krijgen bij het parkeren.

"Dat kan je op verschillende manieren invullen. Je zou kunnen zeggen dat ze bijvoorbeeld op heel het eiland mogen parkeren, of op bepaalde plaatsen één of twee uur gratis kunnen parkeren of tegen een gereduceerd tarief." 

Met het vignet krijgen de inwoners van het eiland een voorkeursbehandeling ten opzichte van de dagjesmensen en toeristen.

Suggesties

Daarnaast wordt bijvoorbeeld gekeken naar de gevolgen van het opheffen van de parkeerfunctie van het Havenplein. "De Mosselboomgaard is in principe de vervanging voor het Havenplein, maar we merken dat hier nog weinig gebruik van gemaakt wordt."

Ook 24-uurs bedrijfsvergunningen worden onderzocht en op aanraden van de gemeenteraad wordt een publieksvriendelijke versie gemaakt van het document zodat voor iedereen duidelijk wordt, waar je wel en waar je niet mag parkeren.

Planning

Hoewel burgers in eerste instantie alleen hun mening kunnen geven via de dorpsraden, wordt het definitieve document vanaf 14 maart ter inzage gelegd. Vanaf dat moment kunnen de inwoners vier weken lang bezwaar indienen tegen het nieuwe parkeerbeleid.

Op 29 juni komt het stuk ter discussie naar de gemeenteraad.