Vrijwilligers komen op zaterdag 11 maart samen om de strandjes bij De Schelphoek en Ouwerkerk van zwerfafval te ontdoen.

De actie 'De Schone Schelde' is een initiatief van Schoon Zeeland. Vijf Zeeuwse centra voor Natuur- en Milieueducatie en de Zeeuwse gemeenten hebben de handen ineengeslagen om de groeiende hoeveelheid zwerfafval tegen te gaan.

Op zaterdag 11 maart tussen 10.00 en 12.00 uur zijn de strandjes bij De Schelphoek en bij Ouwerkerk aan de beurt. "Tijdens de jaarlijks terugkerende activiteit die de ‘Schone Schelde’ ruimen vrijwilligers in heel Zeeland op verschillende locaties de oevers en dijken van de Westerschelde en Oosterschelde op."

Programma

Iedereen is welkom om een steentje bij te dragen. De dag begint met een bakje koffie of thee om daarna een uitleg te krijgen over wat de bedoeling is. Daarna worden materialen uitgedeeld, zoals prikkers, knijpers, vuilniszakken en werkhandschoenen.

"Dan gaan we aan de slag om het strand of de dijk op te ruimen." Het verzamelde afval wordt door de gemeente opgehaald. Als afsluiting krijgen de deelnemers een presentje mee naar huis.