In de gemeente Schouwen-Duiveland is voor bijna vijfduizend euro schade aangebracht tijdens de jaarwisseling.

De rook van al het vuurwerk is opgetrokken en de gemeente Schouwen-Duiveland heeft een eerste inschatting van de vuurwerkschade in de gemeente: 4.700 euro.

Toch spreekt de gemeente van een rustige jaarwisseling op Schouwen-Duiveland. De schade aan gemeentelijke eigendommen is dan ook beduidend minder dan voorgaande jaren en er waren geen grote incidenten.

"De politie en gemeente hebben zich in goede samenwerking op de jaarwisseling voorbereid. Op voorhand zijn risicoplaatsen en –personen in beeld gebracht en middels diverse activiteiten is hier preventief actie op ondernomen."

Waarschuwing

Namens burgemeester Gerard Rabelink werd een brief gestuurd aan notoire overlastgevers met de waarschuwing zich tijdens de jaarwisseling te gedragen en risicovolle objecten, zoals papiercontainers, afvalbakken en brandgevaarlijke objecten bij leegstaande panden werden verwijderd.

Toch werd er nog wel wat vernield, zoals afvalbakken, Depodog dispensers en een abri. "De gemeente en politie kijken terug op een geslaagde voorbereiding en samenwerking wat bijdroeg aan een rustig verlopen oud en nieuwviering", aldus de gemeente.

Daarnaast hebben vrijwel alle inwoners zich gehouden aan de regels omtrent vuurwerk en vreugdevuren.