De plannen van de gemeente Renesse om de verkeersstructuur in het centrum van het dorp aan te pakken beginnen vorm te krijgen. In het Masterplan Renesse is de beoogde verkeersstructuur uitgewerkt. 

Het afgelopen jaar is door de gemeente gebruikt om de beoogde verkeersstructuur te toetsen, aan te passen en waar nodig aan te vullen. Zo hebben er op verschillende knelpunten verkeerstellingen plaatsgevonden. Aan de hand daarvan kan er nu een voorlopig verkeersplan vastgesteld worden.

Dit plan is tot stand gekomen na afstemming met de bewoners, ondernemers en andere belangstellenden. Tijdens een eerdere informatiebijeenkomst bleek er voldoende draagvlak voor te zijn.

Insteek

De insteek van deze nieuwe structuur is het leefbaarder maken van het centrum en het creëren van meer belevingswaarde in de openbare ruimte. De gemeente wil graag minder auto’s in het centrum en meer 'langzaam' verkeer. Daarnaast moeten omliggende wegen en terreinen als de Recreatieverdeelweg en het Transferium beter benut worden.

De eerste helft van 2017 zal gebruikt worden om het verkeersplan uit te werken tot het niveau van een definitief ontwerp.