De gemeente heeft verzoeken vanuit de Brandweer Schouwen-Duiveland om extra onderzoek te doen naar een nieuwe brandweerpost in Nieuwerkerk en het starten van een pilot voor het openhouden van een post in Dreischor definitief afgewezen. 

Met het besluit om geen verder onderzoek te verrichten volgt de gemeente het besluit van het Algemeen Bestuur.

In 2015 was er al onderzoek verricht naar het al dan niet vervangen van de huidige brandweerpost Oosterland door een nieuw op te richten post in Nieuwerkerk.

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het verplaatsen van de huidige brandweerkazerne Oosterland naar Nieuwerkerk geen concrete meerwaarde heeft. Op basis daarvan heeft de gemeente besloten geen verder onderzoek te verrichten.

Op verzoek van de brandweerpost Dreischor zijn de feiten om tot sluiting van deze post te komen getoetst. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat het op basis van geldende criteria een juist besluit is geweest. Het voorstel van de brandweer om een pilot uit te voeren is op basis van dit onderzoek afgewezen.