Nog geen concrete plannen voor ecolodges Grevelingendam

Er is nog geen concreet plan voor de bouw van ecolodges op de Grevelingendam.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten aan de gemeenteraad. Op 10 november werd in de raad gesproken over het plan voor dertig ecolodges, maar het college stelde toen dat er wél sprake was van een concreet plan. Dat wordt nu rechtgezet.

"In de afgelopen begrotingsraad is een onjuiste weergave betreffende de stand van zaken van het principeverzoek gegeven. Hiervoor bieden wij uw raad dan ook onze excuses aan", aldus het college van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Ecolodges

Hoewel er dus geen concreet plan is, wordt al wel een lange tijd gesproken over de bouw van dertig ecolodges op de Grevelingendam. Al in 2014 werd de notitie ‘Ecolodges’ vastgesteld door het college. "Enkele jaren geleden is een initiatief voor ecolodges ingediend door een projectontwikkelaar, maar dit plan is in de planfase gestrand."

Omstreeks de tijd van dat initiatief hebben er ook oriënterende gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en de plaatselijke ondernemer van Meerzicht over het realiseren van ecolodges. "Deze gesprekken zijn thans omgezet in een concreet initiatief."

De ondernemer diende op 6 november 2015 een principeverzoek in, waarbij het college wordt gevraagd of zij in principe toestemming geven voor het idee. Het college heeft op 4 mei aangegeven een positieve houding te hebben tegenover het plan, mits aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan.

Vervolg

"Tot op heden is er nog geen vervolg gegeven aan de uitkomst van het principeverzoek." Het 'akkoord' van de gemeente is twee jaar geldig, binnen die tijd moet de ondernemer voldoen aan de randvoorwaarden om een formele aanvraag te kunnen doen.

Pas als die aanvraag wordt ingediend, gaat het hele traject in werking waarbij de mensen zienswijzen kunnen indienen. En pas bij die aanvraag is sprake van een concreet plan.

Tip de redactie