De gemeente Schouwen-Duiveland gaat samen met het Platform mensen met een beperking stappen ondernemen om het gele boekje te digitaliseren.

Het gele boekje is een aantal jaar geleden geïntroduceerd door het platform. In het boekje staat per gebouw op Schouwen-Duiveland omschreven hoe het is gesteld met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Het boekje is nu alleen te verkrijgen bij de VVV en het gemeentehuis, maar wordt binnenkort ook digitaal beschikbaar gesteld.

De digitalisering van het boekje vloeit voort uit een motie van de Pvda-fractie van 28 april 2016. De fractie vroeg om onderzoek te doen naar de nut, noodzaak en mogelijkheden van het gebruik van de app van het landelijke Platform ‘Ongehinderd’.

App

De app heeft hetzelfde doel als het gele boekje van het Platform mensen met een beperking, maar heeft als nadeel dat er in de gehele gemeente Schouwen-Duiveland maar 29 mensen zijn die de app gedownload hebben.

Daarnaast heeft de gemeente beperkte invloed op het toegankelijk maken van gebouwen, omdat niet alle gebouwen in de app eigendom zijn van de gemeente.

De gemeente gaat daarom om de tafel zitten met het platform voor mensen met een beperking om uit te zoeken wat nodig is om het gele boekje online te krijgen. "Het mooie van dit initiatief is dat dit uit de eigen samenleving en vanuit de doelgroep komt."