Het college van burgemeester en wethouders gaat in januari samen met de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland nieuwe uitgangspunten formuleren voor de inrichting van het gemeentehuis.

Medio 2016 werd duidelijk dat de raad meer betrokken wil worden bij het formuleren van de doelstellingen en uitgangspunten voor het opnieuw inrichten van het gemeentehuis. Door in januari 2017 twee openbare raadsbijeenkomsten te organiseren, wil het college gehoor geven aan deze oproep.

De doelstellingen en uitgangspunten die tijdens deze bijeenkomsten geformuleerd worden, worden meegegeven aan de gemeentelijke projectgroep die op basis daarvan scenario’s gaat ontwikkelen voor de eventuele (gedeeltelijke) herinrichting van het gemeentehuis.

Raadsvoorstel

"Deze scenario’s worden vervolgens samen met de budgettaire consequenties, tijdens een derde openbare informatiebijeenkomst, aan de raad voorgelegd", aldus het college. Op basis van deze resultaten krijgt de gemeenteraad in maart 2017 een nieuw raadsvoorstel aangeboden over de herinrichting.

Wanneer besloten wordt over te gaan tot herinrichting van het gemeentehuis, streeft het college ernaar om dit uiterlijk het eerste kwartaal van 2018 afgerond te hebben.

Het college wil met de herinrichting ruimte bieden aan een aantal partners waarmee de gemeente samenwerkt in het sociale domein. Ze wil van het gemeentehuis het huis van Schouwen-Duiveland maken. "Dit draagt tevens bij tot het efficiënt gebruiken van de beschikbare ruimte in het gemeentehuis."