De Veiligheidsregio Zeeland wil met een pilot van drie jaar bekijken of de brandweerpost in Dreischor toch behouden kan blijven.

De brandweerpost stond op de lijst om te sluiten, maar op verzoek van de brandweer werd gekeken of daadwerkelijk aan alle feiten werd voldaan om een post te sluiten.

De conclusie luidde dat het formeel een juist besluit is geweest, maar de resultaten van het onderzoek lagen zo dicht tegen de criteriagrens aan, dat nog eens naar de effecten van het besluit is gekeken.

"Het personeel van Dreischor heeft aangegeven dat met extra inspanning de post wel degelijk levensvatbaar te krijgen en te houden is." Daarom heeft de Veiligheidsregio besloten te starten met een pilot van drie jaar, waarin aangetoond kan worden dat de post daadwerkelijk operationeel inzetbaar en levensvatbaar is voor de toekomst.

Omdat de brandweerpost al uit de begroting is gehaald, wordt de gemeente gevraagd om een bijdrage van 50.000 euro per jaar. Het werven van nieuwe vrijwilligers en de kosten voor het opleiden worden door de Veiligheidsregio betaald.

Nieuwerkerk

In het onderzoek werd ook gekeken naar de eventuele vervanging van de brandweerlocatie in Oosterland voor een nieuwe kazerne in Nieuwerkerk. De veiligheidsregio heeft op basis van het onderzoek besloten om hier niet in mee te gaan.

"Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het verplaatsen van de huidige brandweerkazerne Oosterland naar Nieuwerkerk geen concrete meerwaarde heeft. De verbetering is gradueel en staat niet in verhouding tot de benodigde investering voor het oprichten en in stand houden van een nieuwe brandweerpost."