De gemeente Schouwen-Duiveland en Arc Hotel Zeeland B.V. ondertekenen binnenkort samen een intentieovereenkomst voor een plan rondom het Hampshire Hotel aan de Vroonweg 33 in Renesse.

De exploitant van het hotel heeft aangegeven dat het driesterrenrestaurant niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Hij wil daarom graag onderzoek doen naar de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de herontwikkeling van het hotel op dezelfde locatie. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om grond aan te kopen van de gemeente, waaronder een deel van het perceel van de voormalige Strandkerk.

Daarnaast wil de gemeente juist rondom de locatie van het hotel de infrastructuur verbeteren, het gaat onder andere om de Hoogenboomlaan, Kabbelaarsweg en Vroonweg. De aanpassingen hebben dan vooral te maken met de verkeersveiligheid op en rond de genoemde wegen.

"Wij willen graag de onderlinge verhoudingen, kaders en termijnen vastleggen en de intentie uitspreken om bij een positieve uitkomst van deze fase een planologische procedure te starten voor de nieuwbouw van het hotel", aldus wethouder Wout van den Berg.

De overeenkomst houdt in dat de exploitant nude ruimtelijke, economische en ruimtelijke haalbaarheid van het project aan gaat tonen. Dit einddocument moet uiterlijk 1 augustus 2017 door de gemeenteraad worden goedgekeurd.