Burgemeester Gerard Rabelink (Schouwen-Duiveland) en burgemeester Ada Grootenboer (Goeree-Overflakkee) hebben donderdag hun handtekening gezet onder een convenant om voortaan samen te werken op het gebied van toezicht en handhaving.

Met dit convenant wordt het voor buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders mogelijk om ingezet te worden op het grondgebied van beide gemeentes. "Het houden van toezicht in de openbare ruimte is belangrijk voor een goede leefbaarheid in onze samenleving", aldus burgemeester Rabelink.

Steeds meer handhavingstaken worden aan gemeenten overgelaten. Dit betekent dat van de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) meer wordt verlangd. Daarnaast komen de taken en werkzaamheden van de buitengewoon opsporingsambtenaren van de buurgemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee sterk overeen.

Voordelen

"Het convenant voorziet in een gedeeld belang om in de grensgebieden gezamenlijk op te kunnen treden. De samenwerking moet leiden tot een adequatere uitvoering van toezicht en handhaving in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in de aan elkaar grenzende recreatiegebieden zoals het strand en de Brouwersdam", laten de gemeenten weten.

Het nieuwe convenant maakt het ook makkelijker om elkaar bij te staan tijdens piekmomenten of bij uitval van handhavers wegens ziekte. Daarnaast brengt de uitwisseling ook het delen van kennis en expertise met zich mee.

Burgemeesters Grootenboer-Dubbelman en Rabelink laten weten zeer tevreden met het convenant te zijn en kijken uit naar een goede en constructieve samenwerking.