De Vereniging van Recreatieondernemers Nederland en de gemeente denken gezamenlijk na over het toeristische toekomstperspectief van Schouwen-Duiveland. 

Op dit moment staat de verblijfsrecreatie er goed voor, maar dat willen beide partijen graag zo houden. Vandaar dat er nu gekeken wordt naar nieuwe ontwikkelingen voor toerisme op het eiland.

Onlangs werd, onder toeziend oog van diverse vertegenwoordigers uit de recreatiesector, het startschot gegeven. Tijdens deze bijeenkomst werd er gesproken over de toekomst en keek men naar de kansen voor het toerisme op het eiland.

De partijen benadrukken dat recreatie en toerisme voor iedereen op Schouwen-Duiveland belangrijk is. Tijdens het proces zullen daarom veel partijen, zoals inwoners, ondernemers en brancheorganisaties de kans krijgen mee te denken.